gru - 18 - 2016

opieka godzinowa poznań

Własnością banalną nowoczesnego społeczeństwa jest jego powolne starzenie się. Jakiegokolwiek roku coraz bardziej spada przyrost naturalny, stosunkowo gigantyczna zaś jest liczba osób starszych. Sporo z nich jest ciężko chorych i samodzielne funkcjonowanie jest dla nich znacznym kłopotem. Właśnie z myślą o takich osobach powstają domu opieki społecznej – opieka nad niepełnosprawnymi poznań. Jednym z takich miejsc jest także Dom Pomocy Społecznej. W ośrodku przebywają osoby w rozmaitym wieku. Pacjenci-lokatorzy lokowani są w praktycznych pokojach z łazienkami. Na jeden pokój przypadają średnio dwie lub ewentualnie trzy osoby. Dom Pomocy Społecznej szczególnie dba o wszystkich swoich lokatorów. Są w stanie oni brać udział w rozmaitych ciekawych wydarzeniach, organizować się w kluby, razem wyjeżdżają na koncerty. Zapewnia się im także kompetentną opiekę medyczną. Pacjenci są dowożeni samochodem na wizyty u znawców. W razie pogorszenia stanu zdrowia zaś wzywana jest karetka.

Comments are closed.